België in oorlog / Artikels

Private zuivering

Thema - Collaboratie - Justitie

Auteur : Luyten Dirk (Instelling : CegeSoma)

Niet alleen de overheid, ook private organisaties en verenigingen (vakbonden, politieke partijen, sportorganisaties, cineasten, de Université Libre de Bruxelles) sanctioneren bestuurders, medewerkers en zelfs leden die zich naar de normen van de organisatie gecompromitteerd hebben tijdens de bezetting.

Wie in dat geval is, kan worden uitgesloten als lid (en daardoor vaak niet langer een bepaalde activiteit uitoefenen), afgezet als bestuurder, worden ontslagen of een lichtere sanctie oplopen. In tegenstelling tot de overheidsrepressie is deze vorm van sanctionering niet wettelijk geregeld. Elke organisatie kan eigen regels toepassen, die vaak een ad hoc karakter hebben. De reikwijdte is beperkter dan de overheidsrepressie, die potentieel elke burger kan treffen. De private zuivering blijft beperkt tot de eigen kring. Waar bij de repressie de sanctie wordt opgelegd door een rechtscollege, gebeurt de beoordeling bij de private zuivering door gelijken (bijvoorbeeld andere bestuurders).

Hoewel er weinig onderzoek naar verricht is, kan worden aangenomen dat bij de beoordeling niet alleen concrete feiten een rol spelen, maar ook de algemene opstelling en gedrag van de betrokkene, waarbij de groepsnorm richtinggevend is. Ideologische overwegingen spelen eveneens: van wie zich engageert in een linkse organisatie wordt bijvoorbeeld een meer principiële opstelling tegenover de nazi-bezetter verwacht. Voor de vereniging of organisatie is de zuivering een middel om na de bevrijding haar legitimiteit te herstellen.

Bibliografie

Benvindo, Bruno. Henri Storck, Le Cinéma Belge et l’occupation. Bruxelles: Ed. de l’Université de Bruxelles, 2010.


Meer weten...

163793 Artikels Repressie Aerts Koen
574745 Artikels Burgerlijke zuivering Dumont Amandine
267650 Artikels Administratieve zuivering Campion Jonas
Deze pagina citeren
Private zuivering
Auteur : Luyten Dirk (Instelling : CegeSoma)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/private-zuivering.html