België in oorlog / Artikels

Vlaams Legioen

Thema - Collaboratie

Auteur : De Wever Bruno (Instelling : UGent)

Eenheid (1941-1943) die aan het oostfront vecht aan Duitse zijde tegen het Rode Leger.

Antibolsjewistisch legioen

Na de aanval op de Sovjet-Unie (22 juni 1941) worden antibol­sjewistische eenheden opge­richt. In Vlaanderen neemt het Vlaams Nationaal Verbond (VNV) het initiatief. De Vlaams-nationalistische collaborerende partij hoopt met dit militair engagement politieke erkenning te verwerven bij de Duitse overheid, terwijl het ook rekent op sympathie bij het anticommunistische segment van de bevolking.  

Het Vlaams Legioen wordt met een eigen statuut (onder meer een eigen legioenseed) aan de Waffen-SS toegevoegd. De SS be­schouwt de legioen­soldaten als een troef voor de Groot­-Duitse politiek. Er grijpt effectief een indoctrinatie plaats, waartegen een aantal VNV-gezinde vrijwilligers zich verzetten. Maar in het Legioen zijn ook Groot-Duitsgezinde en apolitieke vrijwilligers.

24299
Instelling : CegeSoma
Collectie : Sipho
Auteursrecht : CegeSoma
Oorspronkelijke legende : Au matin du 11 juillet les hommes sont rassemblés dans la cour du cantonnement. Le porche est orné de fleurs et d'un panneau portant la date 1302, en commémoration de la grande victoire flamande.Op de morgen van 11 juli verzamelen de mannen zich op de koer van hun kantonnement. De poort is met bloemen versierd waarop een plaat het jaartal 1302 draagt ter herdenking van de grote vlaamse zegepraal. [28/7/1944] [Frei gegeben durch zensur]

Leningradfront

Het Vlaams Legi­oen wordt als onderdeel van de 2.SS-Infanterie-Brigade ingezet aan het noorde­lijke front rond Leningrad (Sint-Peters­burg). Circa tien procent van de legi­oensoldaten sneuvelt. In het dagorder van de Duitse legerleiding wordt de eenheid twee keer vermeld omwille van zijn inzet aan het front. Circa 2.600 Vlamingen waren inmiddels in dienst getreden.

Medio 1943 wordt het Vlaams Legioen omgevormd tot de 6de SS-Sturmbrigade 'Langemarck', een reguliere Waffen-SS-eenheid. De vrijwilligers moeten de SS-eed zweren. Het leidt bij een deel van hen tot verzet en bij de VNV-leiding tot een verscherping van de politieke strijd met de SS.

Bibliografie

De Wever, Bruno. Vlamingen Aan Het Oostfront : Vlamingen in Het Vlaams Legioen En de Waffen-SS. Tielt: Weesp, 1984.

De Wever, Bruno. “Rebellen Aan Het Oost¬front: De Politieke Moeilijkheden Bij de Vlaamse Oostfronters.” Wetenschappelijke Tijdingen over de Geschiedenis van de Vlaamse Beweging 4 (1994): 201–15.

Seberechts, Frank. Tussen Schelde En Wolchow: Vlaanderen En Het Oostfront. Brussel: Globe, 2002.


Meer weten...

165211 Artikels Militaire collaboratie De Wever Bruno
23444 Artikels Oostfrontvrijwilligers Wouters Nico
274125 Artikels Waals Legioen Plisnier Flore
260608 Artikels Vlaams Nationaal Verbond (VNV) De Wever Bruno
Deze pagina citeren
Vlaams Legioen
Auteur : De Wever Bruno (Instelling : UGent)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/vlaams-legioen.html