België in oorlog / Persoonlijkheden

Van Roey Joseph-Ernest

Thema - Collaboratie

Auteur : Maerten Fabrice (Instelling : CegeSoma)

Kardinaal Van Roey (1874-1961) is de aartsbisschop van Mechelen tussen 1926 en 1961 en dus de onbetwiste leider van de Kerk tijdens de bezetting.  Het behoud van de Kerkelijke invloed op het maatschappelijke leven is zijn eerste bekommernis, daarom verzet hij zich hevig tegen de collaborerende partijen, die bepaalde organisaties uit haar invloedssfeer proberen los te wrikken.

Een dam opwerpen tegen de machtsgreep van de collaboratie

Van Roey is gehecht aan de eenheid van het land en wil dus onder geen beding onderhandelen met een Vlaams-nationalistische partij als het Vlaams Nationaal Verbond (VNV). Wat Rex betreft ligt dat echter anders. In september 1940 ontvangt hij Léon Degrelle en hoopt hij dat diens beweging, deels voortgekomen uit de Katholieke Actie, wil bijdragen aan het voortbestaan van de Kerk. Rex verklaart zich echter hooguit bereid om de vrijheid van eredienst te respecteren, wat voor Van Roey ruim onvoldoende is. In december 1940 worden de banden definitief verbroken. Van Roey zal niet nalaten om in juli 1941 en maart 1942 publiekelijk te verklaren dat het lidmaatschap van collaboratiebewegingen ten strengste verboden is voor katholieken.

Bibliografie

Dantoing, Alain. La “Collaboration” Du Cardinal : L’Eglise de Belgique Dans La Guerre 40. Bruxelles: De Boeck, 1991.

Gevers, Lieve. “Hoogtepunt En Einde van Een Tijdperk. Het Aartsbisdom Onder Kardinaal Van Roey (1926-1961).” In Het Aartsbisdom Mechelen-Brussel : 450 Jaar Geschiedenis, 173–253. Antwerpen: Halewijn, 2009.


Meer weten

7511 Artikels Katholieke Kerk Maerten Fabrice
Deze pagina citeren
Van Roey Joseph-Ernest
Auteur : Maerten Fabrice (Instelling : CegeSoma)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/persoonlijkheden/van-roey-joseph-ernest.html