België in oorlog / Persoonlijkheden

Van Wassenhove Alfons

Thema - Verzet

Auteur : Bekers Anne (Instelling : UAntwerpen)

Alfons Van Wassenhove (1891-ca. 1970) is een Kapelse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij is de oprichter van het sluikblad Optimisme en als lid van de Nationale Koninklijke Beweging (NKB) actief bij inlichtingen.

Oud-strijder en spoorwegbediende

Tijdens de Eerste Wereldoorlog vecht Van Wassenhove vier jaar aan het IJzerfront. In 1919 trouwt hij met Rosalia Plompen in Stabroek en start hij als NMBS-spoorwegbediende in het locomotiefdepot Antwerpen-Dam, tijdens de Tweede Wereldoorlog een belangrijke plaats voor verzet. Zijn anti-Duitse gevoelens uit 1914-1918 motiveren Van Wassenhove om zich te verzetten tegen de Duitse bezetting in 1940-1944, vooral via sluikkranten. Patriottisme speelt inderdaad een belangrijke rol in de sluikpers. Van Wassenhove is als oud-strijder een ware patriot.

Verzetsstrijder en "Optimisme"

optimisme_3.jpg
Instelling : Dienst Oorlogsslachoffers/Rijkarchieven
Oorspronkelijke legende :

Al in de zomer van 1940 richt Van Wassenhove op eigen initiatief het Kapelse sluikblad Optimisme op. Hij doet dit, in zijn eigen woorden, “uit oprechte vaderlandsche plicht” en “om in tegenstrijd met de duitsche leugenpropaganda, de waarheid […] te verkondigen aan de onderdrukte menigte” en “goede verzetselementen te kweeken”. Het eerste nummer verschijnt op 8 augustus 1940 en het laatste, nummer 31, op 1 september 1944. Na 1942 neemt het aantal edities af. Papier wordt namelijk enorm duur vanaf 1943, wat Van Wassenhove ertoe aanzet om 2.500 vellen papier te stelen uit het kantoor van de Duitse luitenant Kunze in het locomotiefdepot Antwerpen-Dam.

Van Wassenhove is verantwoordelijk voor het opstellen, drukken, uitgeven, opslagen en verspreiden van Optimisme. In zijn eigen huis – Oude Baan 14 te Kapellen – vermenigvuldigt hij de oplage met een stencilmachine. Bij het verspreiden schakelt hij de hulp in van onder andere Frans Van der Veurst, Constant Pelemans en Martin Maes, drie collega-machinisten. Zo bereikt Optimisme vanuit Kapellen en Antwerpen-Dam via het treinnetwerk ook Aalst, Antwerpen, Brussel, Dendermonde, Hasselt, Leuven en Merelbeke. Ook doordat Van Wassenhove niet louter voor het spoorwegpersoneel schrijft – in tegenstelling tot sluikbladen van Syndicale Strijdkomiteiten die zich vaak focussen op één beroepsgroep –, spreekt hij een breed publiek aan. Van Wassenhove verwijst vaak naar burgerzin en vaderlandsliefde en haalt inspiratie uit de BBC en La Libre Belgique. In maart 1942 treedt hij in Kapellen toe tot de verzetsgroep NKB. Zijn lidmaatschap staat echter los van Optimisme, dat een onafhankelijk sluikblad blijft.

Ontsnapt aan de Duitse repressie

Van Wassenhove maakt zelfs speciale Duitstalige edities van Optimisme waarin hij de vijand oproept de oorlog te staken. De Duitse bezetter komt Van Wassenhove op het spoor en voert op 29 juli 1943 en 14 augustus 1944 huiszoekingen uit. Van Wassenhove slaagt er echter in om op tijd al het bewijsmateriaal te verbranden en ontsnapt zo twee keer aan een arrestatie.

Optimisme
Instelling : Dienst Oorlogsslachoffers/Rijkarchieven
Oorspronkelijke legende : Service des Victimes de Guerre/Archives de l'Etat

Geëerd met een medaille

Vier dagen na het bevrijdingsgevecht aan het antitankkanaal van Kapellen op 4 oktober 1944 herneemt Van Wassenhove zijn werk bij de NMBS na een dienstonderbreking van een maand. In 1948 wordt hij overgeplaatst naar het goederenstation Antwerpen-Noord. Na de oorlog wordt hij erkend als weerstander door de sluikpers, wordt hij lid van de Nationale Unie van de Sluikpers en ontvangt hij het Oorlogskruis 1940.

alfonsvanwassenhove_4.jpg
Instelling : CegeSoma
Oorspronkelijke legende : 1056: UNPC Kapellen, Dossier Eduard Alfons Van Wassenhove, 46/39.3.
alfonsvanwassenhove_3.jpg
Instelling : CegeSoma
Oorspronkelijke legende : 1056: UNPC Kapellen, Dossier Eduard Alfons Van Wassenhove, 46/39.3.
Optimisme
Instelling : Dienst Oorlogsslachoffers/Rijkarchieven
Oorspronkelijke legende :

Bibliografie

Roger Balbaert, Kapellen tijdens de Tweede Wereldoorlog, Kapellen: Kulturele Kring Hoghescote, 1995.

Bert Boeckx, Gert De Prins, Bruno De Wever e.a. (red.), Tegendruk. Geheime pers tijdens de Tweede Wereldoorlog, Gent: AMSAB, 2004.

Gert De Prins, Sluikpers. Antwerpen, 1940-1944, onuitgegeven masterscriptie, vakgebied Geschiedenis, Universiteit Gent, 2004.

De volledige collectie van Optimisme is online: https://warpress.cegesoma.be/n...

Meer weten?

27948 Artikels Verzet Maerten Fabrice
286735-mnr-aprAs-guerre.jpg Artikels Oprichting van de Nationale Koningsgezinde Beweging (NKB) Colignon Alain
258375 Artikels Propaganda Di Jorio Irène
165130 Artikels Duitse Repressie Roden Dimitri
Deze pagina citeren
Van Wassenhove Alfons
Auteur : Bekers Anne (Instelling : UAntwerpen)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/persoonlijkheden/van-wassenhove-alfons.html