België in oorlog / Artikels

Advocaat - Duitse justitie

Thema - Justitie

Auteur : Roden Dimitri (Instelling : KMS)

Beklaagden die voor een Duitse krijgsraad moeten verschijnen, kunnen op basis van het geldende Duitse militair strafprocesrecht om de bijstand van een raadsman verzoeken. Of deze laatste de rechtszitting ook echt mag bijwonen, beslist de militaire bevelhebber onder wiens bevoegdheid de krijgsraad valt. Deze laatste is uit hoofde van zijn functie als Gerichtsherr enkel verplicht een raadsman aan te stellen wanneer de beklaagde de doodstraf riskeert. Hoewel de militaire bevelshebbers vaak ook bij lichtere feiten een advocaat aanstellen, gebeurt dit in principe enkel wanneer zij denken dat dit de zaak ten goede komt.

Wie mag pleiten?

Het Duits militair strafprocesrecht bepaalt dat “iedere persoon” als raadsman mag optreden, op voorwaarde dat zijn aanduiding de rechtsgang niet vertraagt en de veiligheid van het Reich niet in het gevaar brengt. De Gerichtsherr kan zelf een verdediger aanstellen (Amtsverteidiger) of toelating verlenen aan een door de verdachte gekozen raadsman (Wahlverteidiger)

Pro-Deoverdediging door lokale strafpleiters

In bezet België is de verdediging voor de Duitse krijgsraden vooral een aangelegenheid van lokale strafpleiters. Naar analogie met het tijdens de Eerste Wereldoorlog opgerichte Comité de défense gratuite des Belges devant les tribunaux de guerre allemands, organiseren stafhouders zoals Louis Braffort en Jules Musch vanaf 1940 de pro-Deoverdediging van burgers die met de bezetter in aanvaring zijn gekomen. Zij verzamelen rond zich een groep bereidwillige advocaten die niet alleen het Duits beheersen, maar ook over een Duitse toelating beschikken om voor de krijgsraden te mogen pleiten. Burgers aangeklaagd voor patriottische activiteiten kunnen rekenen op gratis hulp, aan de anderen vragen de strafpleiters een ereloon.

253422
Instelling : CegeSoma
Collectie : Archief van het gerechtelijk onderzoek tegen von falkenhausen en Reeder
Auteursrecht : CegeSoma
Oorspronkelijke legende : Brief van advocaat Fred. Eickhoff, 12/05/1943.

Bibliographie

Eickhoff, Freddy. “La Répression Nazie.” In Héros et Martys. 1940-45. Les Fusillés, 108–15. Bruxelles: Rosez, 1947.

Lohest, Cassian, and Gaston Kreit. La Défense Des Belges Devant Le Conseil de Guerre Allemand. Liège: Vaillant-Carmanne, 1945.

Roden, Dimitri. “"In Naam van Het Duitse Volk!” Het Duitse Krijgsgerecht En de Openbare Orde in Bezet België (1940-1944).” Ph.D. Thesis, Universiteit Gent, 2015.


Meer weten...

bal_fraiteur-raskin-bertulot.jpg Artikels Juridische procedure - Duitse justitie Roden Dimitri
31482 Artikels Proces - Duitse justitie Roden Dimitri
feldurteil_1 Artikels Vonnis - Duitse justitie Roden Dimitri
Deze pagina citeren
Advocaat - Duitse justitie
Auteur : Roden Dimitri (Instelling : KMS)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/advocaat-duitse-justitie.html