België in oorlog / Artikels

Groep G

Thema - Verzet

Auteur : Maerten Fabrice (Instelling : CegeSoma)

Zijn naam is nauw verbonden met de ‘Université Libre de Bruxelles’waar de Groep G helemaal deel vanuit maakt. Zonder een uitgebreid netwerk van medewerkers, maar men treft zowel studenten, afgestudeerden als professoren aan, specialiseert de Groep G er zich in om zich op efficiënte wijze vast te haken aan de Duitse oorlogsmachine. Meer dan andere verenigt dit netwerk technische onderlegdheid, teamspirit en vertrouwen met een vleugje elitarisme.

De smeltkroes van de Université Libre de Bruxelles

Het ontstaan van de groepering valt samen met het parachuteren van de liberale Brusselse jurist André Wendelen in januari 1942. Hij moet, in opdracht van de Special Operations Executive, de Britse geheime dienst verantwoordelijk voor acties op het vasteland, een sabotagenetwerk organiseren in bezet België. Bij zijn aankomst neemt Wendelen contact op met zijn jonge liberale en socialistische vrienden van de kring Vrij Onderzoek van de Université Libre de Bruxelles (ULB)  die van in het begin van de bezetting meewerkten aan het opzetten van een Waakzaamheidscomité aan de ULB. Daaruit ontstaat ook de ‘Dienst  Hotton’ die in 1944 een opvallende rol zal spelen met sabotage- en guerilla-acties voor het Geheim Leger.

38652-ulb.jpg
Instelling : CegeSoma
Auteursrecht : CegeSoma
Oorspronkelijke legende : ULB

Experten in sabotage

jean-burgers.jpg
Instelling : CegeSoma
Oorspronkelijke legende : Jean Burgers (1917-1944)

De beweging gelanceerd door Wendelen,  krijgt beetje bij beetje vorm onder leiding van de Brusselse ingenieur Jean Burgers. Goed  georganiseerd vanaf de lente van 1943, maakt  de beweging  gebruik van de tweede parachutage van Wendelen in augustus van datzelfde jaar die haar  voorziet van het geld en het materiaal om een grootschalige campagne op te zetten. Om de vijand efficiënt te raken, zonder vergelding uit te lokken of onomkeerbare schade aan te richten,  organiseert de Groep G stelselmatig aanvallen op het spoor, de binnenvaart en de energiebevoorrading. Deze sabotagedaden treffen vooral Henegouwen, Waals Brabant en de provincie Luik. Het grootste succes  is ongetwijfeld het zo goed als gelijktijdig buiten werking stellen van 28 hoogspanningsmasten in januari 1944. Deze actie ontneemt vele kostbare werkuren aan talrijke bedrijven niet alleen  in België, maar ook in het stroomgebied van de Rijn.

Een meedogenloze strijd

Ondanks een beperkte aanvoer van materiaal  vanuit het buitenland  – tussen maart en augustus 1943 worden 113 containers geparachuteerd  – en vooral de repressie die 20 % van de leden treft, waaronder de leider  Jean Burgers die wordt aangehouden in maart 1944, zet de Groep G haar missie verder tot de aankomst van de geallieerden en intensifieert vanaf de landing in Normandië de sabotage van het spoorwegnet.  Voor de veiligheid van de leden wordt de groep ertoe gebracht verklikkers uit te schakelen en  tot opeisingen over te gaan om de ondergrondse beweging te laten overleven.  Stevig ingeplant in het Franstalig deel van België, maar ook in de provincie Antwerpen heeft deze eerder kleine beweging  (ongeveer 4.000 leden) naar het potentieel van haar middelen bijgedragen aan de bevrijding van het land, vooral door de vernietiging van een aantal bruggen te voorkomen.

Bibliografie

Beeken, A.L.A., Message pour Philomène, Bruxelles, Editions du Métro, 1948.

Gotovitch, José, « Les multiples résistances universitaires » in Despy-Meyer Andrée, Dierkens Alain et Scheelings Frank, 25.11.1941. L’Université libre de Bruxelles ferme ses portes, Bruxelles, Archives de l’ULB, 1991, pp. 153-165.

Ugeux, William, Le ‘Groupe G’ (1942-1944). Deux héros de la résistance : Jean Burgers et Robert Leclercq, Paris/Bruxelles, Elsevier Sequoia, 1978.

Zie ook

27948 Artikels Verzet Maerten Fabrice
260126 Artikels Guerilla -specialisten van de “groep Franckson” Colignon Alain
Deze pagina citeren
Groep G
Auteur : Maerten Fabrice (Instelling : CegeSoma)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/groep-g.html