België in oorlog / Artikels

Ministerie van Financiën

Thema - Collaboratie

Auteur : Wouters Nico (Instelling : CegeSoma)

Ministerieel departement dat tijdens de bezetting direct geconfronteerd wordt met de Duitse plundereconomie.

1940

De bezetting zorgt onmiddellijk voor enorme begrotingsproblemen, mede door de grote Duitse bezettingskosten en een oneerlijke clearing in het voordeel van Duitsland. Secretaris-generaal Oscar Plisnier (1885-1952), die sinds 1937 secretaris-generaal is, implementeert een rigoureus financieel beleid om de staatsfinanciën (min of meer) op orde te houden. Dit houdt vooral ook centrale begrotingscontrole in. Hij ondersteunt ook de heropstart van de economie. Plisnier tekent vanaf juni 1940 alle besluiten van zijn collega’s die bijkomende kosten met zich meebrengen. In augustus 1940 werd het vooroorlogse begrotingscomité heropgericht. In oktober 1940, worden de bevoegdheden van de Dienst Algemeen Bestuur naar het departement overgeheveld. Op 30 november 1940 wordt een Commissariaat-generaal voor Provincie- en Gemeentefinanciën opgericht.

523187
Instelling : CegeSoma
Auteursrecht : Rechten voorbehouden
Oorspronkelijke legende : Zonder originele legende

De rol van Plisnier

Op 4 april 1941 wordt Plisnier tot voorzitter van het comité van secretarissen-generaal benoemd. Als dusdanig wordt hij één van de belangrijkste spreekbuizen in het comité ter verdediging van de Belgische grondettelijke orde. Hij verzet zich steeds vaker tegen voorstellen van met name Vlaams Nationaal Verbond (VNV)-secretaris-generaal Gerard Romsée, die steeds meer Nieuwe Orde diensten uitbouwt.  

Bibliografie

Verhoeyen, Étienne. Belgie Bezet 1940-1944: Een Synthese. Brussel: BRTN, 199

Wouters, Nico. De Führerstaat: Overheid En Collaboratie in België (1940-1944). Tielt: Lannoo, 2006.

Brutsaert,Sofie. “La Nuit Ne Durera Pas Toujours ... Een Biografie van Oscar Plisnier (1885-1952), Gewezen Secretaris-Generaal van Het Ministerie van Financiën.” MA Thesis, Katholiek Universiteit van Leuven, 1993.


Meer weten...

28489 Artikels Clearing Luyten Dirk
32722 Artikels Secretarissen-generaal Wouters Nico
32703 Artikels Ministerie van Binnenlandse Zaken Wouters Nico
35615 Artikels Ministerie van Justitie Wouters Nico
Deze pagina citeren
Ministerie van Financiën
Auteur : Wouters Nico (Instelling : CegeSoma)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/ministerie-van-financien.html