België in oorlog / Artikels

Wetgeving- Duitse justitie

Thema - Justitie

Auteur : Roden Dimitri (Instelling : KMS)

Met de Duitse inval van 10 mei 1940 voert de bezetter ook in België de militaire strafrechtspleging in. Voortaan zijn de Duitse krijgsraden bevoegd voor de vervolging van alle burgers uit bezet gebied die een misdrijf tegen de Wehrmacht hebben begaan. Bij de vervolging en berechting van deze verdachten maken de rechtbanken nog gebruik van negentiende-eeuwse rechtsregels en procedures, die slechts in details door de nazi’s zijn aangevuld of gemoderniseerd.

Duitse Justitie_Verordening NL FR DE
Instelling : Rijksarchief Beveren
Collectie : "Archief van het Parket bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen (1795- 1969) ">
Auteursrecht : ARA
Oorspronkelijke legende : Zonder originele legende
Webcaptie : Ordonnantie van de militaire administratie, gepubliceerd op 10 mei 1940. Het brengt de inwoners op de hoogte dat de Duitse strafwet in het bezette gebied geïntroduceerd wordt.


Op strafprocesrechtelijk vlak is vooral de in 1939 uitgevaardigde Kriegsstrafverfahrensordnung (KStVO) van belang. Deze verordening voert in oorlogstijd een versnelde gerechtelijke procedure in, die er vooral op gericht is de belangen van de bezetter veilig te helpen stellen. Voor wat het materiële strafrecht betreft zijn de belangrijkste bronnen het militair strafwetboek uit 1872 (Militärstrafgesetzbuch), het strafwetboek van het Duitse rijk uit 1871 (Reichsstrafgesetzbuch) en de in 1939 afgekondigde Kriegssonderstrafrechtsverordnung (KSSVO). Daarnaast kunnen ook de Führer, het opperbevel van het Duitse leger (OKW) en de verschillende militaire bevelhebbers eigen maatregelen afkondigen in de vorm van Befehlen, Erlassen, Richtlinien, Bekanntmachungen of Verordnungen. Deze zijn vaak bedoeld om nieuwe feiten strafbaar te stellen of om de strafmaat voor bestaande misdrijven op te trekken.

Bibliografie

Roden, Dimitri. « "In naam van het Duitse volk!” Het Duitse krijgsgerecht en de openbare orde in bezet België (1940-1944) ». Ph.D. Thesis, Universiteit Gent, 2015.

Roden, Dimitri. « Van aanhouding tot strafuitvoering. De werking van het Duitse gerechtelijke apparaat in bezet België en Noord‑Frankrijk (1940-1944) ». Cahiers d’Histoire du Temps Présent/Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis 22 (2010): 113‑60.


Meer weten...

165130 Artikels Duitse Repressie Roden Dimitri
bal_fraiteur-raskin-bertulot.jpg Artikels Juridische procedure - Duitse justitie Roden Dimitri
Deze pagina citeren
Wetgeving- Duitse justitie
Auteur : Roden Dimitri (Instelling : KMS)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/wetgeving-duitse-justitie.html