Lijst van auteurs

Auteur : Strubbe Filip

(Instelling : ARA)

Filip Strubbe werkt als archivaris op het Algemeen Rijksarchief te Brussel (depot Ruisbroekstraat). Hij is voornamelijk belast met de verwerving en ontsluiting van archieven van centrale
overheidsinstanties, waaronder archiefbestanden gevormd tijdens en in de nasleep van WO II.

Artikels