België in oorlog / Artikels

Valse documenten - Duitse justitie

Thema - Justitie

Auteur : Maerten Fabrice (Instelling : CegeSoma)

Het misdrijf ‘vervalsing van documenten’ komt weinig voor in het Duitse strafwetboek dat in bezet België van kracht is. Om tegen deze praktijk, die veel gebruikt wordt door het verzet, op te treden, gebruikt de bezetter dikwijls andere legale of extralegale middelen.

Een breed ontwikkelde activiteit van het verzet

Het verzet maakt of vervalst documenten voor diegenen die door de bezetter als ‘illegaal’ bestempeld worden. Die documenten zijn voor hen van levensbelang. In andere gevallen hebben ze de documenten nodig voor hun eventuele clandestiene vertrek naar het buitenland. Deze praktijk neemt toe naar gelang er meer en meer mensen in de clandestiniteit terecht komen.

Oorspronkelijk zijn deze papieren alleen nodig voor de geallieerde soldaten die op de vlucht zijn, maar stilaan maken meer en meer groeperingen er gebruik van: communisten (na de zomer van 1941), de geallieerde piloten (na het begin van 1942), de verzetslieden in de clandestiniteit (vooral vanaf begin 1942), Joden (na de zomer van 1942) en heel veel werkweigeraars van de verplichte tewerkstelling in Duitsland (vanaf de herfst 1942).

524626
Instelling : CegeSoma
Auteursrecht : Rechten voorbehouden
Oorspronkelijke legende : Zonder originele legende

Vooral ambtenaren uit de publieke sector maken valse documenten voor het verzet aan. Ze werken dikwijls voor het Onafhankelijkheidsfront, een belangrijke verzetsbeweging die begin 1941 opgericht is door de communisten.

Een vergrijp dat als zodanig weinig gesanctioneerd wordt

Tussen de vele ordonnanties die de bezetter uitvaardigt, is het aanmaken van valse documenten niet prioritair. Vervalsing van de voedselbonnen en de bonnen voor de bevoorrading wordt het zwaarst bestraft. Vooral de zwarte markt wordt geviseerd.

De vervalsing wordt dikwijls bestraft als was het een vervolging voor hulp aan werkweigeraars van de verplichte tewerkstelling of hulp aan de vijand. Omdat er geen wettelijke middelen zijn die ze streng genoeg vinden, aarzelt de bezetter niet om in sommige gevallen de gevangenisstraf te verlengen als ‘veiligheidsmaatregel’.

Bibliografie

Vandenbussche, Robert  and Fabrice Maerten, eds. “Secrétaires Communaux et Résistance En Hainaut Belge : Au Cœur de La Solidarité,” 35:59–82. Lille: CEGES, 2005.

Papeleux, Léon. “Le Réseau van Den Berg Qui Sauva Des Centaines de Juifs.” La Vie Wallonne, no. 375–376 (1981): 129–208.

Roden, Dimitri. “"In Naam van Het Duitse Volk!” Het Duitse Krijgsgerecht En de Openbare Orde in Bezet België (1940-1944).” Ph.D. Thesis, Universiteit Gent, 2015.


Meer Weten...

165130 Artikels Duitse Repressie Roden Dimitri
27753 Artikels Verzetsmisdrijven Zurné Jan Julia
274409 Artikels Hulp aan de vijand Maerten Fabrice
274409 Artikels Spionage Maerten Fabrice
Deze pagina citeren
Valse documenten - Duitse justitie
Auteur : Maerten Fabrice (Instelling : CegeSoma)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/valse-documenten-duitse-justitie.html