België in oorlog / Artikels

Hoger beroep - Duitse justitie

Thema - Justitie

Auteur : Roden Dimitri (Instelling : KMS)

In oorlogstijd is er geen hoger beroep mogelijk tegen de uitspraak van een Duitse krijgsraad. Het militair strafprocesrecht voorziet wel dat een vonnis pas uitvoerbaar is nadat het door de bevoegde militaire overheid op zijn rechtsgeldigheid is gecontroleerd. Dit Nachprüfungsverfahren leidt tot een bevestiging of een nietigverklaring van de uitspraak. In het eerste geval kan de straf worden uitgevoerd, in het tweede verwijst de militaire bevelhebber de zaak opnieuw naar de krijgsraad.

Het recht om vonnissen te annuleren of te bevestigen behoort toe aan de opperbevelhebbers van het Duitse leger. In praktijk delegeren zij deze bevoegdheid aan hun ondergeschikten. In bezet België en Noord-Frankrijk staat generaal von Falkenhausen in voor de bekrachtiging van alle vrijheidsstraffen boven vijf jaar die door de krijgsraden van de lokale bezettingsadministratie zijn uitgesproken. De lichtere straffen vertrouwt hij toe aan het oordeel van de plaatselijke militaire bevelhebbers.

7361
Auteur : Kropf
Instelling : CegeSoma
Collectie : Sipho
Auteursrecht : CegeSoma
Oorspronkelijke legende : General d. Inf. von Falkenhausen, Militärbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich. [Propaganda - Abteilung Belgien - PK Kropf] [censure photographique]
bal_fraiteur-raskin-bertulot.jpg
Instelling : Directie Generaal Oorlogsslachtoffers
Auteursrecht : DG Oorlogsslachtoffers
Webcaptie : Bekrachtiging door Alexander von Falkenhausen van het vonnis in de moord op Paul Colin door verzetslieden Bertulot, Fraiteur en Raskin. FOD Sociale Zekerheid – DG Oorlogsslachtoffers, Rap. 497 tr. 6719, ‘Liste über Bestätigung und Aufhebung von Urteilen’, BAL 11.

Bibliografie

Roden, Dimitri. “"In Naam van Het Duitse Volk!” Het Duitse Krijgsgerecht En de Openbare Orde in Bezet België (1940-1944).” Ph.D. Thesis, Universiteit Gent, 2015.

Roden, Dimitri. “Van Aanhouding Tot Strafuitvoering. De Werking van Het Duitse Gerechtelijke Apparaat in Bezet België En Noord‑Frankrijk (1940-1944).” Cahiers d’Histoire Du Temps Présent/Bijdragen Tot de Eigentijdse Geschiedenis 22 (2010): 113–60.


Meer weten...

165130 Artikels Duitse Repressie Roden Dimitri
bal_fraiteur-raskin-bertulot.jpg Artikels Juridische procedure - Duitse justitie Roden Dimitri
feldurteil_1 Artikels Vonnis - Duitse justitie Roden Dimitri
Deze pagina citeren
Hoger beroep - Duitse justitie
Auteur : Roden Dimitri (Instelling : KMS)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/hoger-beroep-duitse-justitie.html