Aanvankelijk is de geldboete wegens collaboratie amper van toepassing. Door de vereenvoudiging van de procedure bij lichtere misdrijven verandert dat vanaf eind 1945. Om de rechtbanken te ontlasten is bij een schuldbekentenis voortaan een minnelijke schikking mogelijk. Naast politietoezicht en hetverlies van rechten kan de veroordeling aanvullend onder andere een geldboete uitspreken. Als de veroordeelde niet kan betalen, is er een vervangende gevangenisstraf.

Een geldboete mag na de bevrijding niet meer dan 7.000 Belgische frank bedragen, maar in meer dan de helft van de dossiers – vooral bij zaken van economische collaboratie – ligt de som onwettelijk hoger, tot zelfs drie miljoen en meer.

Het precieze aantal boetes is onbekend, maar het zijn er niet meer dan 500, goed voor een totaal van ongeveer 200 miljoen Belgische frank. Na indexering op basis van de consumptieprijsindex komt dat bedrag in 2016 overeen met 38 miljoen euro. Door strafvermindering belandt uiteindelijk amper de helft van dat totaalbedrag in de staatskas.

repressie-zonder-maat-of-einde1.jpg
Auteur : Koen Aerts
Instelling : Uit het boek Aerts, Koen. “Repressie Zonder Maat of einde?” De Juridische Reïntegratie van Collaborateurs in de Belgische Staat Na de Tweede Wereldoorlog. Gent: Academia Press, 2014.
Auteursrecht : Koen Aerts
Webcaptie : Tabel van de verschillende consequenties van de repressie die de staat oplegde: vrijheidsberoving, financiële sancties, verbeurd verklaren van de burgerrechten, de uitsluiting van de voordelen en de opbrengst van publieke diensten.
repressie-zonder-maat-of-einde3.jpg
Auteur : Koen Aerts
Instelling : Uit het boek Aerts, Koen. “Repressie Zonder Maat of einde?” De Juridische Reïntegratie van Collaborateurs in de Belgische Staat Na de Tweede Wereldoorlog. Gent: Academia Press, 2014.
Auteursrecht : Koen Aerts
Webcaptie : Grafiek van het aantal personen dat door de veelvoudige facetten van de repressie door de staat getroffen zijn. De gevolgen zijn dikwijls cumulatief.

Bibliografie

Aerts, Koen. “Repressie Zonder Maat of Einde?” De Juridische Reïntegratie van Collaborateurs in de Belgische Staat Na de Tweede Wereldoorlog. Gent: Academia Press, 2014.


Meer weten

163793 Artikels Repressie Aerts Koen
275327 Artikels Straffen - repressie van Haecke Lawrence
Deze pagina citeren
Strafrechtelijke boete - repressie
Auteur : Aerts Koen (Instelling : Docent geschiedenis en onderzoeker (UGent en Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij - OD4 Rijksarchief) )
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/strafrechtelijke-boete-repressie.html