België in oorlog / Artikels

Grote razzia’s

Thema - Collaboratie - Jodenvervolging

Auteur : Schram Laurence (Instelling : Kazerne Dossin)

De zomer van 1942, de zomer van de razzia’s

Wanneer de oproep voor een zogezegde ‘tewerkstelling’ mislukt, gaat de Sipo-SD over tot massa-acties, dikwijls ’s nachts, waarbij honderden Joden gearresteerd worden. Een hele buurt wordt afgesloten, de Joden worden in elke straat, elk huis, elke verdieping opgespoord. Antwerpen wordt in het bijzonder geviseerd: drie grote razzia’s (15-16 augustus, 28-29 augustus en 11-12 september 1942) worden uitgevoerd door nazi’s bijgestaan door Vlaamse pronazi sympathisanten. De Antwerpse politie neemt aan drie razzia’s deel. In Brussel kan de Sipo-SD enkel rekenen op de Duitse politie. Daarom kan ze maar één enkele razzia organiseren, in de nacht van 3 op 4 september 1942. In Noord-Frankrijk levert de Franse politie meer dan 500 Joden uit aan de kazerne Dossin. Antwerpen wordt ook nog geviseerd van 22 tot 25 september: de Joden worden door Félix Lauterborn in de val gelokt, geassisteerd door een tiental Vlaamse SS’ers.

Razzia Antwerpen
Instelling : Kazerne Dossin
Auteursrecht : KD, design: Cathy César
Oorspronkelijke legende : zonder originele legende
Webcaptie : De perimeter van de eerste razzia, 15-16 augustus 1942, Antwerpen.

Een onverwacht gevolg

Razzia Brussel
Instelling : Kazerne Dossin
Auteursrecht : KD, design: Cathy César
Oorspronkelijke legende : zonder originele legende
Webcaptie : Perimeter van de enige grote razzia in Brussel, 3-4 september 1942.

Deze massieve arrestaties laten de teller van de deportatie naar Auschwitz-Birkenau oplopen tot meer dan 4.300 Joden. De arrestatie van kinderen, ouderlingen en zieken doen het ergste vermoeden: het gaat niet om tewerkstelling. Het geweld van de razzia’s en het klimaat van onzekerheid drijven velen ertoe om onder te duiken.

De balans

Gedeporteerde gearresteerden, datum en plaats van de razzia

Bibliografie

Saerens, Lieven. Vreemdelingen in een wereldstad: een geschiedenis van Antwerpen en zijn joodse bevolking (1880-1944). Tielt: Lannoo, 2000.

Steinberg, Maxime.Les cent jours de la déportation — 1940-1942. Vol. 2- L'étoile et le Fusil. Bruxelles: Éd. Vie ouvrière, 1983, pp. 111-129.

Van Goethem,Herman.  In de spiegel van politieverslagen. De Antwerpse Jodenrazzia van 15-16 augustus 1942, in : Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, nr. 175, 2009, p. 509-540.


Meer weten...

bso-97-j-bourgeois.jpg Artikels Jodenvervolging (De) onder de Duitse bezetting Schram Laurence
12715 Artikels Sipo-SD Roden Dimitri
96624 Artikels Deportatie Roden Dimitri
Deze pagina citeren
Grote razzia’s
Auteur : Schram Laurence (Instelling : Kazerne Dossin)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/grote-razzias.html