België in oorlog / Artikels

Katholieke Partij

Thema - Collaboratie

Auteur : Maerten Fabrice (Instelling : CegeSoma)

De activiteiten van de Katholieke Partij worden vanaf mei 1940 verboden, maar een aantal leden blijft ten aanzien van de bezetter een aanwezigheidspolitiek voeren. Hoewel ze zich niet zelden aangetrokken voelen door haar autoritaire ideeën, blijven deze kaders toch afstand houden van de collaboratie. Na de bevrijding wordt de partij heropgericht en neemt ze, in de debatten omtrent de repressie, een vergevingsgezinde houding aan.

Tijdens de bezetting, een aanwezigheidspolitiek

Een aantal kaders binnen de partij hoopt op de toestemming om een autoritair bewind te vestigen, op katholieke leest geschoeid en onder leiding van koning Leopold III. Reeds voor de oorlog hadden ze zich in die zin uitgelaten en nu leek deze droom eindelijk werkelijkheid te zullen worden.

Na de weigering van Hitler, maar ook het onverwachte verzet vanuit Groot-Brittannië, veranderen de partijverantwoordelijken het geweer van schouder en dit in de herfst van 1940. Ze besluiten zich niet openlijk tegen de bezetter te keren en nemen zelfs actief deel aan het economische en administratieve leven ten einde chaos te vermijden en de katholieke instellingen te kunnen vrijwaren.

Hoewel ze soms dicht bij een aantal autoritaire en corporatistische ideeën uit de collaboratie staan, willen de partij-coryfeeën geen uitstaans hebben met diegenen die de bezetter openlijk in de armen zijn gevallen.

73485
Instelling : CegeSoma
Auteursrecht : Rechten voorbehouden
Oorspronkelijke legende : Zonder originele legende

Tijdens de bevrijding, voorstanders van vergevingsgezindheid

Na de oorlog zal de nieuwe Christelijke Volkspartij (CVP-PSC) zich snel uitspreken voor een gematigde repressiepolitiek. Dankzij een aantal maatregelen die geleidelijk worden doorgevoerd, kan deze politiek succesvol worden genoemd en heeft ze zowel religieuze, ideologische als electorale ontstaansgronden. Eén van de doelstellingen is met name om de voormalige aanhangers van Rex en het Vlaams Nationaal Verbond (VNV) opnieuw aan zich te binden en de partij zo aan een absolute electorale meerderheid te helpen. Op het einde van de jaren veertig wordt deze doelstelling bereikt.

Bibliografie

Van den Wijngaert, Mark. Ontstaan En Stichting van de CVP-PSC : De Lange Weg Naar Het Kerstprogramma. Brussel: IPOVO, 1976.

Luyten, Dirk, and Elke Vastiau. “Le PSC et La Modération de La Répression.” Jours de Paix (Jour de Guerre), no. 11-12–13.


Meer weten...

163793 Artikels Repressie Aerts Koen
7511 Artikels Katholieke Kerk Maerten Fabrice
284606 Artikels Belgische Werkliedenpartij (BWP) (De)/Belgische socialistische partij (BSP) Stutje Jan Willem
28155 Artikels Communistische partij van België Maerten Fabrice
163820 Artikels Liberale partij D’Hoore Marc
Deze pagina citeren
Katholieke Partij
Auteur : Maerten Fabrice (Instelling : CegeSoma)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/katholieke-partij.html