België in oorlog / Persoonlijkheden

Vercnocke Ferdinand

Thema - Collaboratie

Auteur : Brems Elke (Instelling : KUL)

Boegbeeld van de culturele collaboratie

Ferdinand Vercnocke (1906-1989) is van opleiding advocaat. Tijdens het interbellum bekent hij zich tot het Vlaams-nationalistisme. Hij neemt dan onder meer leidinggevende functies op in het Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond en het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond. Vercnockes hart gaat uit naar de poëzie veeleer dan naar de advocatuur. In 1934 publiceert hij zijn eerste dichtbundel Zeeland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt hij als dichter één van de boegbeelden van de culturele collaboratie. Hij gelooft rotsvast in de Nieuwe Orde en verkondigt dat in gedichten en essays. Hij evolueert steeds meer in nationaalsocialistische richting, van een sympathie voor het Vlaams Nationaal Verbond (VNV) in het begin van de oorlog tot een lidmaatschap van SS-Vlaanderen tegen het einde.

Van mythes en helden

ceges-aa-157-83-ferdinand-vercnocke
Instelling : CegeSoma
Oorspronkelijke legende : Zonder originele legende

Zijn poëzie is hoogdravend, vaak geïnspireerd door de Germaanse mythologie. Voor hem zijn mythes verwoordingen van de oerwaarheid. Vercnocke waagt zich met bijvoorbeeld Koning Skjold uit 1935 ook aan epiek, een genre dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in opmars is omdat het de alledaagse werkelijkheid van de oorlog kan heroïseren. Daarnaast schrijft hij politieke strijdgedichten, zoals zijn beruchte gedicht Aan Adolf Hitler.

Voor een zuiver ras

Zowel in zijn poëzie als in zijn essays pleit Vercnocke voor volksverbondenheid en tegen intellectualisme en individualisme. Een volk moet voor hem raszuiver zijn, hij heeft een grote bewondering voor rastheoretici. Toch weet hij niet of hij het eigen volk nu als Vlaams, Diets, Germaans of Noords moet etiketteren. Hij gebruikt al die labels door elkaar, omdat de verhouding tussen Vlaanderen en Duitsland een heikel punt blijft, ook bij collaborateurs.

Hoe het afliep

Eind 1945 wordt Vercnocke veroordeeld tot twaalf jaar celstraf, in 1949 wordt hij vrijgelaten en in 1964 krijgt hij eerherstel.

Bibliografie

Beyen, Marnix. « Ferdinand Vercnocke ». In Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Tielt: Lannoo, 199

Brems, Elke. “De Verkondiger van Het Bloed. De Literaire Opvattingen van Ferdinand Vercnocke in Het Dagblad ‘Volk En Staat.’” Driemaandelijks Tijdschrift van de Auschwitzstichting 50 (1996): 5–22.


Meer weten...

32909.jpg Artikels Vlaamse literatuur Brems Elke
96836 Artikels Intellectuele collaboratie in België Colignon Alain
163841 Artikels Algemene-SS Vlaanderen De Wever Bruno
Deze pagina citeren
Vercnocke Ferdinand
Auteur : Brems Elke (Instelling : KUL)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/persoonlijkheden/vercnocke-ferdinand.html